NHK BS Premium show “Showa no sentaku: Tanzan Ishibashi,” in which AP Initiative Chairman Yoichi Funabashi appeared as a guest speaker, will be rebroadcasted


The NHK BS Premium show, “Showa no sentaku: Nuclear-free world and the challenge to authority – Reconsidering Ishibashi Tanzan,” in which AP Initiative Chairman Yoichi Funabashi appeared as a guest speaker, will be rebroadcasted as below.

Program (Japanese):
Showa no sentaku: Nuclear-free world and the challenge to authority – Reconsidering Ishibashi Tanzan
Rebroadcast
August 17, 2017, 20:00-21:00
August 24, 2017, 08:00-09:00
* The same program will be rebroadcasted on the above dates.
Hosts:
Michifumi Isoda, Sawako Watanabe
Guests:
Yoichi Funabashi, Hiroshi Masuda, Tetsuya Miyazaki, Genichiro Takahashi
Broadcaster:
NHK BS Premium
Program HP (Japanese):
August 17, 2017
August 24, 2017

*Please click here for details of Dr. Yoichi Funabashi’s book, “Tanzan Dokuhon (Reading Ishibashi Tanzan: A call to reflect)”, published by TOYO KEIZAI INC.

湛山読本